Hva skal jeg være oppmerksom på når tankbilen damper?

1. Før dampbåten kjøres, må anti-overflow-sonden fjernes. Etter at dampbåten er fullført og tanken er avkjølt, blir den gjenopprettet fra den nye forsamlingen.

2. Før dampbåten kjøres, må den smeltbare pluggen i bunnen av den undersjøiske ventilen fjernes. Etter at dampbåten er fullført og tanken er avkjølt, blir den gjenopprettet fra den nye forsamlingen.

3. Før dampbåten kjøres, må rørledningsmasken for olje- og gassutvinning fjernes. Etter at dampbåten er fullført og tankhuset er avkjølt, vil det bli gjenopprettet fra den nye forsamlingen.

4. Under bruk av dampbåten må damprøret være godt festet til munningen av tanken for å forhindre at damprøret kastes ut av tanken og forårsaker forbrenning.

5. Personellet som arbeider på dampbåten må ha god arbeidsbeskyttelsesutstyr. Når du flytter og fester damprørledningen, bør de håndteres forsiktig for å forhindre friksjon mellom rørledningen og tankhuset.

6. Etter at dampbåten er fullført, lukker du damprørventilen og tar ut damprøret.


Innleggstid: Jun-02-2020